O Nas
Sluzby
Odkazy
Kontakt
 

Daňový kalendář
Kalendář

TOPlist
Služby

Daňová evidencearrow_up

   Daňovou evidenci jsou povinné vést především ty fyzické osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.

Námi poskytované služby lze rozdělit do těchto základních celků:

Sipka kompletní zpracování dokladů, vedení peněžního deníku, včetně všech evidencí dle platných předpisů
Sipka evidence vydaných a přijatých faktur, jakož i vedení Knih  pohledávek a závazků, sledování splatností faktur, upomínková řízení, vedení evidence finančních prostředků – pokladna, banka
Sipka evidence majetku, drobného majetku, leasing, pronájmy
Sipka zpracování podkladů pro Přiznání k DPH za povinné zdaňovací období, včetně jeho vystavení a odevzdání v termínech na FÚ
Sipka vypracování Přiznání k DPFO, včetně Přehledů zdravotního a sociálního pojištění a jejich odevzdání
Sipka zpracování daňové evidence čtvrtletně či jednorázově za rok
Sipka rekonstrukce daňové evidence, včetně vypracování opravných přiznání
Sipka expresní služby v případě časové tísně se zpracováním dokladů

Cena za naši službu je vždy stanovena individuálně, na základě konkrétních požadavků klienta, objemu dokladů, určených ke zpracování, časové náročnosti, povinných termínů k odevzdání atd…..  Obvykle klienti dávají přednost stanovení paušální ceny za dohodnuté účetní služby. K oboustranné spokojenosti je samozřejmě možné se domluvit i na jiném způsobu stanovení ceny – za položku apod. Cena za zpracování daňové evidence orientačně začíná od 1.000,- Kč/smluvní čas. období.

Pokud zákazník  používá např. pro fakturaci a má nainstalován  SW Pohoda, pak jsou soubory se zpracovanou daňovou evidencí  zasílány elektronicky, což je značná časová úspora pro obě dvě strany a zároveň i rychlá a efektivní cesta výměny informací.

Vedení účetnictvíarrow_up

   Účetnictví jsou povinné vést především právnické osoby či fyzické osoby, které podnikají na základě povinného zápisu do  Obchodním rejstříku.

Námi poskytované služby lze rozdělit do těchto základních celků:

Sipka kompletní zpracování dokladů, vedení účetnictví, včetně všech evidencí dle platných předpisů
Sipka evidence vydaných a přijatých faktur, jakož i vedení Knih  pohledávek a závazků, sledování splatností faktur, upomínková řízení, vedení evidence finančních prostředků – pokladna, banka
Sipka evidence majetku, drobného majetku, odpisy,  leasing, pronájmy
Sipka vypracovávání ekonomických analýz hospodaření firmy s prognózou dalšího vývoje důležitých ekonomických ukazatelů
Sipka zpracování podkladů pro Přiznání k DPH za povinné zdaňovací období, včetně jeho vystavení a odevzdání v termínech na FÚ
Sipka účetní a daňová závěrka
Sipka vypracování Přiznání k DPPO, včetně všech povinných příloh
Sipka zpracování účetnictví čtvrtletně či jednorázově za rok
Sipka rekonstrukce účetnictví, včetně vypracování opravných přiznání
Sipka expresní služby v případě časové tísně se zpracováním dokladů

Cena za naši službu je vždy stanovena individuálně, na základě konkrétních požadavků klienta, objemu dokladů, určených ke zpracování, časové náročnosti, povinných termínů k odevzdání atd…..  Obvykle naši zákazníci  dávají přednost stanovení paušální ceny za dohodnuté účetní služby. K oboustranné spokojenosti je samozřejmě možné se domluvit i na jiném způsobu stanovení ceny – za položku apod. Cena za zpracování účetnictví orientačně začíná od 2.000,- Kč/smluvní čas. období.

Pokud zákazník  používá např. pro fakturaci a má nainstalován  SW Pohoda, pak jsou soubory se zpracovaným účetnictvím zasílány elektronicky, což je značná časová úspora pro obě dvě strany a zároveň i rychlá a efektivní cesta výměny informací.

Mzdy a personalistika
arrow_up

   Můžeme Vám nabídnout kompletní zpracování mzdové agendy, což je vedení personalistiky, zpracování vlastních mezd až po zastupování při jednání s orgány státní správy a zdravotních pojišťoven.
Mzdovou agendu zpracováváme jak pro malé, tak i velké organizace s měsíční periodicitou.
Striktně jsou dodržovány požadavky našich smluvních partnerů na postupy v předávání podkladů a zpracovaných mezd tak, aby nedošlo k úniku citlivých jak osobních, tak i mzdových údajů a nebyly žádným způsobem zneužity.

Cena za zpracování zahrnuje kompletní vedení personalistiky a zpracování mezd, jakož i přihlášky a odhlášky zaměstnanců – zdravotní a sociální pojištění, zpracování Přehledů za zaměstnavatele vůči Správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, včetně ročního vyúčtování daně i vůči orgánům státní správy.

Pro orientační přehled uvádíme základní ceny za měsíční zpracování:

Zpracování mzdy komplet – 1  zaměstnanec (do 15 zam.)
300,- Kč
Zpracování mzdy komplet – 1 zaměstnanec ( 16-25 zam.)
250,- Kč
Dohody o prac. činnosti, o provedení práce – 1 zaměstnanec
100,- Kč
Vyřizování na úřadech – 1 hodina
300,- Kč
Zpracování mezd nad 25 zam. – „Velké organizace“
dohodou

Cenu za naši službu je možné stanovit  individuálně, na základě konkrétních požadavků klienta při zpracování personalistiky a mezd jeho firmy.
 
Obvykle naši zákazníci dávají přednost stanovení paušální ceny. 

Výstupy ze mzdové agendy – např. výplatní pásky, lze zasílat opět elektronickou poštou.

Účetní, daňové a ekonomické poradenstvíarrow_up

   Naši stálí a dlouhodobí partneři, se kterými je dohodnuta za smluvní plnění cena paušálem, mají tento servis: poradenství k účetním, daňovým či ekonomickým problémům v běžném rozsahu jejich činnosti, zajištěn zdarma neboli bereme ho jako bonus pro naše klienty.

V případě složitějších konzultací na nových problémech či rozborech alternativ  podnikatelských záměrů sjednáváme s našimi partnery vždy ceny dohodou.

Pro orientační přehled uvádíme základní ceny za individuální poradenství:

1 hodina konzultace
500,- Kč
Nejnižší měs. paušál ( do 12 hod.)
5.000,- Kč
Jednání na úřadě – kontroly – l hodina
300,- Kč

Daňová přiznáníarrow_up

   Daňová přiznání k daním z příjmů jsou logickou a nevyhnutelnou „tečkou“ při zpracování jak daňové evidence , tak i účetnictví.

U stálých zákazníků se orientačně cena za zpracování účetní a daňové závěrky, Přiznání k dani, včetně všech potřebných náležitostí většinou pohybuje ve výši smluvně dané ceny paušálem za měsíční zpracování účetní agendy.

U jednorázového zpracování Daňových přiznání ( bez předchozího zpracovávání podkladů, ale s předáním výstupů, bez naší záruky správnosti zpracování) jsou ceny následující:

Přiznání k DPFO, včetně Přehledu SSZ a ZP, vč.souhrnného zdanění-např. spol. zdaň.manželů

1.000,- Kč
Přiznání k DPPO, včetně všech příloh
3.000,- Kč
Přiznání k DPH dle záznam. povinnosti
500,- Kč
Přiznání k silniční dani  do 5 aut
500,- Kč
Přiznání k dani z nemovitostí
1.000,- Kč
Přiznání k dani dědické, darovací a převodu nem.
1.000,- Kč
Vyúčtování daně ze záv.činnosti, daně vyb.srážkou
500,- Kč

Ostatní službyarrow_up

pokud máte např. :

Sipka nahodilý příjem – jednorázový výdělek, který podléhá  zdanění
Sipka příjmy z pronájmu
Sipka příjmy ze zahraničí

nebo jste např. :

Sipka neziskovou organizací
Sipka bytovým družstvem či společenstvím vlastníků BJ

nebo potřebujete zajistit  např. :

Sipka právní servis při vymáhání pohledávek
Sipka právní úpravu Vašich smluvních vztahů dle potřeb
Sipka zprostředkování prodeje nemovitostí, vč.kompletního servisu dokumentů
Sipka správu Vašeho majetku, včetně drobné technické údržby

nebo na cokoliv jiného se zeptat, obraťte se na nás,
rádi Vám budeme nápomocni !